Korduma kippuvad küsimused

Mis on kipsivalu?

Kipsivalu on looduslikest ning taaskasutatavaset koostisainetest isetasanduv põrandasegu mis ei sisalda tsementi ning on vaba probleemidest millega valupõrandaid üldiselt seostatakse.

Kuidas seda teostatakse?

Põrandasegu valmib täielikult hoonest eemal autole paigaldatud seadmetel täpselt vajalikus koguses ning pumbatakse vajalikku kohta voolikutega. Seejärel silutakse põrand ning loetud tundidega on põrand valatud. Tehtud saavad ka kõige raskemini ligipääsetavad nurgatagused. Samas on protsess teie jaoks lihtne ning kiire jättes elamise praktiliselt puhtaks. Järgmisel päeval võite juba põrandal kergemate töödega jätkata, kolme päeva pärast on pind juba täielikult koormatav ning veel mõne päeva pärast on põrand ka köetav.

Kus seda teostatakse?

Kipsivalu OÜ teostab töid üle kogu Eesti ja Läti.

Kas kipsivalu põrand on ikka piisavalt tugev?

Meie põrandate tugevus ulatub 38N/mm2 kohta mis on oluliselt tugevam kui tavapäraselt põrandatel kasutatav betoon.

Kui paks peab olema segukiht?

Monoliitpõranda puhul alates 20mm, ujuvpõranda puhul alates 30mm-st. Lisaks ei vaja kipsivalu täiendavat armatuuri ega fiiberkiude. Põrandakütte paigaldamisel peaks segukihi paksus üle torude olema 20mm. On soovitatav et eelööd oleks tehtud korralikult- soojustus loodis ning torustik korrektselt kinnitatud et valukihi paksus tuleks minimaalne kuna mida õhem on kiht seda kiiremini reageerib põrandaküte ja seda paremini on reguleeritav ruumide temperatuur ning suurim soojuskulude kokkuhoid.

Miks on kipsivalu minimaalne paksus tsemendi omast niivõrd palju väiksem?

Kipsivalu OÜ kasutatavad põrandasegud koosnevad äärmiselt tugevast sideainest ning on plastsemad ja väga väikese soojuspaisuvusega. 35mm kipsivalu põrandaga võrreldavad omadused saavutatakse 75mm armeeritud betooniga.

Kas kipsivalu saab kasutada ka tasandusseguna?

Jah, kasutame erinevaid segusid, ka tasandussegusid millede minimaalne segupaksus algab 1mm-st.

Kui kaua peab kipsivalu põrand kuivama?

Kipsivalu on kõndimiskuiv valamisjärgmisel päeval ning täielikult koormatav kolme päeva möödudes. 5 päeva möödudes võib sisse lülitada põrandakütte mis kiirendab hinnanguliselt 2korda põranda lõplikku kuivamist.

Kas kipsivalu põrandat saab valada puitmajja?

Kipsivalu põrand on ideaalne valik puitmajja sobides oma tugevuse ja kerguse tõttu niihästi esimese kui ka teise korruse põrandaks. Näiteks 35mm paksuse valukihi puhul on põranda kaaluks alla 70kg/m2 mis on kordades vähem kui tavapärase betoonpõranda kaal. Samuti on kipsivalu väga hea valik palkmajja oma elastuse ning pea olematu soojuspaisumise tõttu.

Kas kipsivalu võib paigaldada puitpõrandale?

Jah, kipsivalu võib kasutada nii vana puitpõranda katmiseks kui ka uusehitisel laudise/OSB jne peal. Üldiselt siiski soovitame põrandakütte kasutamise korral soojuspidavuse parandamiseks kasutada õhukest isolatsioonikihti valu all vältimaks soojuse levimist soovimatus suunas.

Valupõrandate teada-tuntud probleem on vilets helipidavuse. Kas ka kipsivalu?

Kipsivalu põrand on tavapärasest betoonist oluliselt parema helipidavusega, eriti just madalasagedusliku sammumüra osas. Tavapärane kipsivalupõrand koos õhukese, mõne millimeetri paksuse isolatsioonimatiga omab juba helipidavust 35dB.

Projektijärgne põrandavalu paksus on 80mm tsementi, kas ma saan selle asemel kasutada kipsivalu?

Jah, sõltuvalt objekti ehitusjärgust on erinevaid võimalusi, kuid kõige lihtsam on suurendada põrandaaluse isolatsioonikihi paksust sellevõrra kui palju õhem kipsivalu kiht tuleb.

Kas kipsivalu sobib ka väliskasutuseks?

Kipsivalu segusid soovitatakse kasutada sisetingimustes.

Kui kaua võtab töö aega?

Enamuste tavapäraste kodumajapidamiste puhul võtab objektil tehtav töö aega mitte rohkem kui mõned tunnid. Iga meie meeskond suudab paigaldada kuni 800m2 kipsivalu päevas.

Missuguses ehitusjärgus kipsivalu põrand valatakse?

Nagu ka tavapärase valupõranda puhul peab majakarp olema suletud ning kuivamise ajal tagatud minimaalne temperatuur +5C (välistemperatuur kuni -15C). Samas võib valada ka ehituse oluliselt hilisemas järgus (näiteks peale krohvimist) kuna kuivamine võtab kordades vähem aega ning kütte saab sisse lülitada juba loetud päevade pärast. Lisaks on võrreldes betoonivaluga on töö praktiliselt puhas jätmata endast maha ohtralt segulaike ja –pritsmeid ning halvemal juhul „kopterdamise“ jälgi seinal.

Kas kipsivalu puhul saab ka põrandakütet kasutada?

Küttega põranda puhul on betoonivalu asemel kipsivalu kasutamine mitte ainult võimalik vaid lausa soovitatav – kipsivalu soojusjuhtivus võrreldes betooniga on parem, lisaks oluliselt väiksem kogumaht mis elimineerib ühe põrandakütte peamise puuduse- suure inertsuse. Kui tuba kiirelt soojeneb (näiteks tuppa paistma hakkav kevadpäike) või jahtub siis tavapäraselt suudab suur betoonimassiiv temperatuurimuutusele reageerida alles tundide pärast. Õhem ja parema soojusjuhtivusega kipsivalu põrand reageerib muutustele kordades kiiremini. Lisaks on kipsivalu põrand vaba betooni põlisest probleemist- suurest soojuspaisumisest ning sellega tihti kaasnevatest pragudest.

Kui paigaldada põrandaküte siis milline oleks parim küttekaabli/-torustiku kinnitusviis?

Tavaliselt kiputakse vanast harjumusest paigaldama torustikku/kaablit armatuurile (kuivõrd betoonpõranda puhul on see vajalik niikuinii). Kuna kipsivalu põrand armatuuri ei vala siis on mõistlik torustik/kaabel kinnitada põrandale klambrite või kinnituslindiga (missugust täpsemat see sõltub juba aluspõrandast, infot küsi info@kipsivalu.ee). Armatuuri kasutamine pole soovitav kuna see tavaliselt tõstab vajalikku valu paksust, lisaks maksab see oluliselt rohkem kui kinnitusklambrid ja lindid.

Milline peab olema ehitusplatsi ettevalmistus?

Vajame 3x25A elektrit ning vett vooluhulgaga 1500l/h.

Milline on tellimisaeg?

Sõltub antud hetke tööjärjest kuid tavapäraselt suudame töö teostada nädala jooksul. Tööde sujuvaks laabumiseks oleks parim kui kontakteeruda meiega vähemalt paar nädalat enne planeeritud töid et jõuaksime objekti eelnevalt üle vaadata ning vajadusel juhendada et tulemus saaks parim.

Kui raske on kipsivalu põrand?

Kipsivalu erikaal on 1,8kg/m2 iga millimeetri kohta. Seega tavapärane, 35mm paksune põrandavalu mass on alla 70kg/m2.

Milliste põrandakatete alla kipsivalu sobib?

Kipsivalu peal võib kasutada kõiki tavapäraseid põrandakatteid.

Kui tihedalt tuleb teha paisumisvuuke?

Kuna kipsivalu soojuspaisumine ning kuivades kahanemine võrreldes betooniga sisuliselt olematu siis tavapärase eramaja valamisel vuukide järele vajadus puudub. Suuremate pindade puhul tuleks vuukide vajalikkus ja paiknemine täpsemalt meie spetsialistidega läbi arutada.

Kokkuvõtvalt – miks otsustada kipsivalu põranda kasuks?

 • Kiire paigaldus- üks Kipsivalu OÜ brigaad suudab paigaldada kuni 800m2 põrandat päevas
 • Võimaldab põrandakütte kiire kasutuselevõttu
 • Tööd võivad jätkuda juba järgmisel päeval
 • Jääkide puudumine- segu valmistatakse kohapeal täpselt vajalik kogus
 • Toode omab kõiki vajalikke sertifikaate
 • Suurepärane soojusjuhtivus ning sellega seonduv ühtlane soojuse jaotumine
 • Ei vaja „kopterdamist“
 • Ei teki „tsemendipiima“
 • Ei tolma
 • On mitteallergeenne
 • Hea helipidavusega
 • Töö on puhas
 • Põrandaküttega valukihi paksus alates 35mm-st
 • Õhem valukiht ning hea soojusjuhtivus võimaldavad ruumi temperatuuri kiiremat ja täpsemat reguleerimist vältides üle- ja lakütmist
 • Valumass ümbritseb küttetoru/-kaablit igalt poolt mis tagab kuivpaigaldusega võrreldes märgatavalt parema soojusülekande
 • Kipsivalu paigaldusprotsess minimeerib torustiku kahjustamise ohu
 • Ei vaja paisumisvuuke