Kasutuskohad

Kipsivalu OÜ poolt pumbatavad kipsisegud sobivad kasutamiseks siseruumides, uutel ja renoveeritavatel ehitusobjektidel. Isetasanduv põrandasegu on praktiline, majanduslikult mõistlik ja kiire lahendus. Kipsvalupõrand sobib nii avalikesse ruumidesse kui ka eramajadesse ning korteritesse. Kipspõrand sobib eriti hästi puitmajadesse, palkmajadesse ja puidust korrusmajadesse. Vanade majade renoveerimisel on isetasanduv kipsisegu lihtne ning mugav võimalus põrandapindade sirgeks ja tasaseks saamiseks. Samuti on kipsivalu ideaalne kasutamiseks lasteasutustes olles lisaks muudele positiivsetele omadustele vastupidiselt betoonile veel ka mitteallergeenne.

Meie pumpamisseadmetega on kipsvaluga võimalik katta nii suuremaid kui ka väiksemaid pindu. Kipsisegu võib pumbata otse betoon- või õõnespaneelidest põrandale, põrandaküttega varustatud põranda konstruktsiooniks või ujuvaks konstruktsiooniks näiteks plaatkonstruktsiooni või isolatsioonikihi peale.

Tavapärane valu paksus küttega põranda korral on vähemalt 80mm ning isegi sel puhul on suureks probleemiks kütmisel tekkida võiv pragunemine. Samuti on põranda soojusmahtuvus väga suur ning selle soojenemine võtab väga palju aega ja energiat, täpselt samamoodi ka jahtumine mistõttu on ruumi temperatuuri kontrollimine keeruline ning energiakaod paratamatud. Lisaks sellele on betoonpõranda enda mass oluliselt suurem mis võib puitvahelagede puhul suureks probleemiks osutuda.

Kipsivalu kihi paksus küttega põranda puhul algab 35mm-st ning ta on ka betoonist väiksema soojusmahtuvusega mis tähendab oluliselt kiiremat soojenemist ja jahtumist mis muudab ruumi kütmise märgatavalt täpsemaks ning seega ka energiasäästlikumaks.

Võrreldes erinevate põrandakütte „kuivpaigaldus“ meetoditega on igasugune valupõrand oluliselt efektiivsem kuna soojust edasikandev mass on vahetult ümber toru ning seal pole õhuvahesid mis halvendab soojusülekannet oluliselt. Ajast mil energiakandjad kallinevad pidevalt on äärmiselt oluline kasutada ressursse säästlikult.

Kipsvalupõrand sobib:

 • Põrandaküttega varustatud põrandaks
 • Vahelae põrandaks traditsioonilise plaatkonstruktsiooni asemele
 • Ujuvaks põrandakonstruktsiooniks näiteks plaatkonstruktsiooni või isolatsioonikihi peale
 • Lõplikuks põrandaks betooni või õõnespaneeli peale
 • Igasuguse põrandapinna tasandamiseks

Kipsivalu eelised:

 • Põrandaküttega valukihi paksus alates 35mm-st
 • Õhem valukiht võimaldab ruumi temperatuuri kiiremat ja täpsemat reguleerimist vältides üle- ja alakütmist
 • Valumass ümbritseb küttetoru/-kaablit igalt poolt mis tagab kuivpaigaldusega võrreldes märgatavalt parema soojusülekande
 • Kipsivalu paigaldusprotsess minimeerib torustiku kahjustamise ohu
 • Ei vaja paisumisvuuke
 • Ühtlane soojuse jaotumine
 • Põrandakütte võib sisse lülitada juba 5 päeva peale põrandavalu teostamist
 • Ei tolma
 • On mitteallergeenne
 • Tööprotsess on puhas

Põrandaküte

Põrandakütte puhul paigaldatakse kütteallikas põranda sisse. Valdav osa põrandaküttega varustatud põrandatest teostatakse ujuvate põrandakonstruktsioonidena.

Kütteallikana võib kasutada elektrikaableid või põrandaküttetorustikku. Põrandaküttetorud või kaabel kinnitatakse klambrte või kinnituslindi abil aluspinna külge või soovikorral paigaldusalusena kasutatava sarrusvõrgu külge (kõrge paindetugevuse tõttu kipsivalu põrand ise metallarmatuuri ei vaja).

Põrandaküttega varustatud põranda võib katta näiteks laminaadi, parketi, plaatide, vaiba või vinüüliga.

Õigesti valatud põrandaküttega varustatud põrand mõjutab mitmel viisil ka elamismugavust. Tuuletõmbe tunne väheneb, kui soojus jaguneb kipsvalupõrandal ühtlaselt ja esteetilisust hindav silm puhkab, kui seintele ei ole vaja paigaldada radiaatoreid.

Et põrandaküte omab suuremat küttepindala kui radiaatorid, tekib soovitud toatemperatuur vähema energiakuluga: radiaatorite veetemperatuurile 55-75 kraadi vastab põrandakütte paarkümmend kraadi madalam näit. Põrandakütte puhul on kogu soojuse väljastus põrandapinna ulatuses võrdlemisi ühtlane ja tulemusena saavutatakse minimaalne õhu liikumine ruumis, minimaalne tolmu lendlemine ruumis

Põranda liigid

Liitkonstruktsiooniga põrand

Liitkonstruktsiooniga põranda puhul valatakse kipsisegu otse kandvale aluskonstruktsioonile. Õigesti ehitatud liitkonstruktsiooniga põrandad sobivad ka kohtadesse, mis peavad taluma suurt koormust.

Ujuv põrand

Ujuv põrandakonstruktsioon tekib siis, kui kipsisegu pumbatakse isolatsioonikihi või plaatkonstruktsiooni peale. Ujuv konstruktsioon eraldab kipsvalupõranda ülejäänud konstruktsioonist. Kipsivalu ja põrandakonstruktsioonide vahele paigaldatakse spetsiaalne kattepaber. Vertikaalsed konstruktsioonid ja muud detailid kaetakse spetsiaalse servalindiga. Servalint takistab näiteks puitraamistikule ehitatud välisseinas esineda võivatel liikumistel põrandavalule mõju avaldada. Tänu kipsvalupõranda paindetugevusele sobib see eriti hästi puitmajadesse, mille konstruktsioonid pidevalt liiguvad.

Põrandakatted

Kipspõrandat võib katta kõigi enamkasutatavate põrandakattematerjalidega:

 • Parkett – võib paigaldada otse kipsivalu peale vastavalt tavapärastele paigaldusjuhistele
 • Põrandaplaadid (kuivad ruumid) – võib paigaldada otse kipsivalu põranda peale vastavalt tavapärastele plaadisegu paigaldusjuhistele
 • Põrandaplaadid (märjad ruumid) – äravooluavade kalded anda tsemendipõhise tootega vastavalt tootja juhistele. Teostada korralik hüdroisolatsioon vastavalt heale ehitustavale, plaadid paigaldatakse tavapärasel viisil hüdroisolatsiooni peale.
 • Epoks, akrüül ja polüuretaan – võib paigaldada otse kipsivalu peale vastavalt tavapärastele paigaldusjuhistele.